Podsumowanie projektu

31.03.2017

Zakończenie projektu to moment, w którym musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy udało się nam osiągnąć zakładane cele? Czy usunięcie nalotu drzew i krzewów na pond 118ha i ektensywne użytkowanie kośne dalszych 232,5ha pozytywnie wpłynęło na stan zachowania siedlisk przyrodniczych i ptaków?
Z dumą możemy powiedzieć, że TAK! Realizacja projektu przyczyniła się do odtworzenia i lub zachowania wilgotnych i zmiennowilgotnych łąk, szuwarów wielkoturzycowych i wrzosowisk. Na obszarze realizacji projektu występują derkacze, kszyki, kropiatki, wodniczki o żurawie. Ciszy powrót dawno nie widzianych rycyków i czajek.

Ptaki Polskie ze środków własnych kontynuują wykonane w ramach projektu działania ochronne. Mamy nadzieję, że z każdym rokiem na mokradąłch pojawiać się będzie coraz więcej ptaków.