Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie rekrutacyjne

28.01.2015

Ogłoszenie rekrutacyjne


Ogłoszenie zamieszczone na stronie www.ptakipolskie.pl

W związku z realizację projektu „Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce północnej”, Stowarzyszenie Ptaki Polskie poszukuje osoby na stanowisko Koordynatora Projektu

Wymagana wiedza i doświadczenie:

Co najmniej 3 letnim doświadczeniem w realizacji projektów związanych z czynną ochroną mokradeł

Co najmniej rocznym doświadczeniem z zarządzaniu projektami

Wiedzą z zakresu prawa ochrony przyrody i prawa zamówień publicznych

Doświadczeniu w kontaktach z JST, RDOŚ, darczyńcami i innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację działań ochrony czynnej.

Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres [email protected] w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia. Jednocześnie zastrzegamy sobie, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.