Piaśnickie Łąki

Powierzchnia:

54 ha

Położenie:

Obszar objęty działaniami projektowymi położony jest niedaleko wsi Dębki w ujściowym odcinku rzeki Piaśnicy do Morza Bałtyckiego.

 

Formy ochrony przyrody obszaru:

Tereny objęte działaniami ochronnymi objęte są ochroną prawną w formie Specjalnego Obszaru Ochrony PLH220021 Piaśnickie Łąki, oraz rezerwatu przyrody o tej samej nazwie.

 

Typy siedlisk przyrodniczych:

Rezerwat przyrody powstał dla ochrony jednego z najbogatszych stanowisk zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych na Pomorzu. Wśród najcenniejszych gatunków roślin należy wymienić miecznik dachówkowaty, kosaćca syberyjskiego, lipiennik Loesela, wieżbę płożącą i woskownicę europejską.

 

Ptaki:

Obszar objęty projektem jest miejscem występowania m.in.: Kszyka, Żurawia i Kani rudej.

 

Działania ochronne:

Odtworzeniu/utrzymaniu właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych służyć będzie realizacja działania 1 Letnie wykaszanie łąk.

Galeria