Dolina Biebrzy - Grądy Woniecko

Powierzchnia:

32,44 ha

 

Położenie:

Obszar objęty działaniami projektowymi znajduje się w bliskiej odległości od wsi, od której wzięły swoją nazwę. Położona jest w widłach Biebrzy i Narwi. Od północy sąsiadują z Basenem Dolnym Biebrzańskiego Parku Narodowego.

 

Formy ochrony przyrody obszaru:

Tereny objęte działaniami ochronnymi objęte są ochroną prawną w formie obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków PLB200005 Bagno Wizna. oraz w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

 

Typy siedlisk przyrodniczych:

Dominującym typem siedliska przyrodniczego są turzycowiska łanowe oraz zmienno-wilgotne łąki trzęślicowe.

 

Ptaki:

Obszar objęty projektem jest miejscem występowania m.in.: Derkacza, Kszyka, Rycyka, Czajki i Wodniczki. Wiosną obserwuje się dość duże koncentracje migrujących ptaków drapieżnych takich jak: Błotniak stawowy i łąkowy, Myszołów, Krogulec, Jastrząb, Kobczyk, Kobuz.

 

Działania ochronne:

Odtworzeniu/utrzymaniu właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych służyć będzie realizacja działania 1 Letnie wykaszanie łąk i 2 Usuwanie nalotu drzew i krzewów.